image1

Din samarbeidspartner innenfor regnskap og virksomhetsstyring

Optimal utnyttelse av kjernekompetanse

image2

 Kjernekompetansen i bedriften er nøkkelen til fremtidig vekst og fremgang. La oss ta seg av regnskapet, så kan dere fokusere utnyttelse av kjernekunnskapen.  

Effektive løsninger og faglig dyktighet

image3

Tradisjonelle løsninger fører til høyt timesforbruk. Skagerak Regnskap sine prosesser kjennetegnes med effektive løsninger, kombinert med faglig dyktighet -som kommer dere til gode. 

Bedre virksomhetsstyring

image4


Skagerak Regnskap sine rapporter & analyser er oversiktlige, enkle og aktuelle for små og mellomstore bedrifter.  

Visma business eller Visma E-accounting

Komplett regnskapssystem eller enkelt regnskapsprogram?

Visma Business er et svært fleksibelt økonomisystem som kan tilpasses alle bedrifter, og hvor Skagerak Regnskap kan bygge en løsning helt etter kundens ønsker. Visma Business kan settes opp for å ivareta bedrifts- eller bransjespesifikke behov, og det kan integreres med for eksempel eksterne faktureringsprogram som finnes i en del virksomheter. Programmet er svært intuitivt for sluttbrukeren, blant annet med løsninger for å godkjenne fakturaer, administrere reiseregninger, registrere timer og fravær.Visma e-Accounting – regnskap og faktura på nett for små bedrifter. Visma eAccounting er et svært brukervennlig regnskapsprogram for små og mellomstore bedrifter. Så godt som alt kan gjøres fra mobilen – du kan fakturere, opprette kunder, sjekke innkommende fakturaer med. mer. Brukerne avgjør hvor mye de ønsker å gjøre selv, Skagerak Regnskap fungerer som en støttespiller og sikrer at regnskapsføringen blir korrekt. For eksempel kan en oppstartsbedrift begynne med å ta alle funksjoner, og etter hvert som den vokser la Skagerak Regnskap overta lønnskjøring eller bokføring. Dette gir maksimal fleksibilitet.

Abonner

Meld deg på Visma sitt nyhetsbrev og få direkte informasjon om det siste innen regnskap

image5